เกี่ยวกับเรา

บริษัท ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 ได้ซื้อที่ดินขนาดใหญ่ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งเหมืองดีบุกร้าง โดยต่อมาได้มีการพัฒนาเป็น ลากูน่า ภูเก็ต ซึ่งเป็นรูปแบบรีสอร์ทตากอากาศครบวงจรแห่งแรกในเอเชีย

บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2536 และได้รับความเชื่อถือและยอมรับในฐานะผู้พัฒนาโครงการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ภายใต้นโยบายที่มุ่งเน้นคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ