ข้อตกลงในการใช้งาน

ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ของลากูน่าพร็อพเพอร์ตี้ หากคุณเปิดดูและใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อจะถือว่าคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามและผูกมัดด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ ซึ่งควบคุมความรับผิดชอบที่บริษัทลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเต็ลจำกัดมหาชนและนโยบายเพื่อความเป็นส่วนตัวที่มีต่อคุณในความสัมพันธ์ต่อเว็บไซต์แห่งนี้

คำว่า “บริษัทลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเต็ลจำกัดมหาชน” หรือ “LRH” หรือ “เรา” หมายถึงเจ้าของเว็บไซต์ที่มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 390/1 หมู่ 1 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ประเทศไทย คำว่า “คุณ” หมายถึงผู้ใช้หรือผู้ชมเว็บไซต์ของเรา

การใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้งานดังต่อไปนี้
 

 • • เนื้อหาของหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์นี้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปสำหรับคุณและเพื่อการใช้งานเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 • • ทั้งเราและบุคคลที่สามใดๆ จะไม่รับรองหรือรับประกันต่อความถูกต้อง ความตรงต่อเวลา ประสิทธิภาพ ความสมบูรณ์หรือความเหมาะสมของข้อมูลและวัตถุที่พบหรือเสนอบนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ คุณได้รับทราบแล้วว่าข้อมูลและวัตถุดังกล่าวอาจมีความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาด และเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดในขอบเขตทั้งหมดตามกฎหมายที่ใช้บังคับอย่างชัดเจน
 • • คุณต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดในการใช้งานข้อมูลหรือวัตถุใดๆ ของคุณบนเว็บไซต์นี้ด้วยตัวเอง โดยเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ คุณจะต้องมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ บริการหรือข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่
  • • เว็บไซต์นี้มีวัตถุที่เราเป็นเจ้าของหรือมีลิขสิทธิ์ โดยวัตถุนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการออกแบบ โครงงาน ลักษณะ รูปลักษณ์และกราฟฟิก ห้ามผลิตซ้ำนอกเหนือจากในลักษณะที่เป็นไปตามคำเตือนด้านลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
  • • เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ผลิตซ้ำในเว็บไซต์นี้ซึ่งไม่ได้เป็นสมบัติหรือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ควบคุมเว็บจะเป็นที่รับทราบบนเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจมีผลให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือความผิดทางอาญา
  • • ในบางครั้ง เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ โดยลิงค์เหล่านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกของคุณ แต่ไม่ได้เป็นเครื่องหมายว่าเราทำการรับรองเว็บไซต์ดังกล่าวแต่อย่างใด เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ลิงค์ไป
  • • การใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณและข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย